Príprava zavedania ERP systému v podmienkach malých a stredných podnikov

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Ako implementovať ERP. V súčasnom období sme svedkami tendencie, že podniky v segmente malého a stredného podnikania (ďalej SMB = Small and Medium Bussines) vyhľadávajú a zavádzajú vysoko sofistikované a drahšie podnikové informačné systémy typu SAP, Oracle, Navision, atď

This article is paid. Subscribe to access paid