Rok 2006: nástup prierazných podnikateľských modelov

02. 06. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Prognóza. Priemysel informačných technológií dosiahne v roku 2006 vďaka konvergencii, konsolidácii a novej orientácii veľký pokrok. Hovorí sa to v najnovšej prognóze IDC, medzinárodnej analytickej a poradenskej spoločnosti.

This article is paid. Subscribe to access paid