Rozvoj ITIL, vzťah ITIL, COBiT a Six Sigma

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

ITSM – BS 15 000. V súčasnosti existuje britská norma pre oblasť ITSM – BS 15 000. Podľa viacerých zdrojov sa už počas roku 2006 certifikačná schéma BS 15 000 presunie na národné akreditačné autority jednotlivých štátov, ktoré začnú proces certifikácie podnikov podľa novej normy ISO 20 000.

This article is paid. Subscribe to access paid