SOA - najlepšia skratka k flexibilite IT

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

SOA. Schopnosť prispôsobiť sa zmenám je dnes vari najdôležitejšia vlastnosť ako prežiť. Prispôsobovať sa a reagovať pružne - to je cesta ako vyniknúť a získať konkurenčnú výhodu.

This article is paid. Subscribe to access paid