Trendy podnikových informačných systémov

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Strategický význam IT. Pred necelými dvoma rokmi Nicolas Carr publikoval v Harward Business Review provokatívny článok „Na IT nezáleží“ (Carr, 2003), v ktorom vyhlásil informačné a komunikačné technológie za komoditu dostupnú všetkým, prirovnával ICT k železnici a elektrickej energii a argumentoval, že v súčasnosti už nemožno pomocou ICT dosiahnuť strategické výhody nad konkurenciou.

This article is paid. Subscribe to access paid