Utility computing –  získavanie výpočtových kapacít formou služby

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Nová služba. Pri vytváraní vysokovýkonných podnikov budú najúspešnejšie tie organizácie, ktoré využijú výhody nových technických možností na postupné zlepšovanie svojej výkonnosti – pri súčasnej minimalizácii chaosu, nadmernosti kapacít a nákladov v rámci svojich informačných technológií. Nemožné? My si to nemyslíme. Odpoveď prináša utility computing, čiže získavanie výpočtových kapacít formou služby. 

This article is paid. Subscribe to access paid