Zmena trendov v riadení IT

17. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Zmena trendov v riadení IT.V organizáciách sa udomácňuje riadenie obchodných procesov (Business Proces Management - BPM). Ako sa vďaka tomu mení organizačná štruktúra a akú úlohu zohráva riadenie IT?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.