Aktívnym počúvaním sa dozviete viac

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Koľko pozornosti venujete počúvaniu? Majú ľudia problém porozumieť vám? Počúvate len to, čo počuť chcete? Týmto postojom ku komunikácii s ostatnými, či už v osobnom alebo profesionálnom živote, tiež prispievate k vytváraniu vášho imidžu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.