Biznis etiketa – dôležitá súčasť rokovania v USA

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Biznis etiketa – dôležitá súčasť rokovania v USA. Dve veľké migračné vlny na konci 19. storočia priviedli do Spojených štátov najrôznejších ľudí z Európy. Neskôr nasledovali prisťahovalecké vlny z iných častí sveta.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.