Budovanie tímu

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Budovanie tímu. Pre úspešné vedenie ľudí je okrem manažérskych zručností a schopnostívedúcej osobnosti veľmi dôležité profesionálne budovanie tímu. „Hocijakíľudia“ vytvoria len „hocijaký tím“. Preto musíte cieľavedome vyberať ľudís konkrétnymi vlastnosťami, vhodných do konkrétneho tímu, ktorý mácelkom konkrétne vlastnosti a hodnoty.

Budovanie tímu

Pre úspešné vedenie ľudí je okrem manažérskych zručností a schopností vedúcej osobnosti veľmi dôležité profesionálne budovanie tímu. „Hocijakí ľudia“ vytvoria len „hocijaký tím“. Preto musíte cieľavedome vyberať ľudí s konkrétnymi vlastnosťami, vhodných do konkrétneho tímu, ktorý má

celkom konkrétne vlastnosti a hodnoty.

Nejde pritom len o výber ľudí s presne stanoveným vzdelaním, zručnosťami a schopnosťami. Rovnako dôležité je vyberať ľudí aj podľa osobnostných vlastností a postojov. Prax neustále potvrdzuje správnosť teórie deviatich tímových rolí, ktoré musia byť obsiahnuté v tíme, aby bol jeho výkon optimálny. To neznamená, že v tíme musí byť vždy deväť ľudí – väčšina ľudí

má schopnosť plniť viacero rolí. Ide o to, aby tí ľudia, ktorí sa v tíme „stretnú“, vedeli naplniť všetkých deväť rolí. Manažér plní v tomto prípade predovšetkým rolu koordinátora.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review