Desať najväčších chýb manažérov IT

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Dlhodobé poznatky z práce manažérov IT, prevzaté zo skúseností výkonného riaditeľa Joey Smitha, zodpovedného za rozvoj IT vo firme HigherHill, Inc., súvisia s desiatimi najväčšími chybami, ktoré sa podľa jeho skúseností v ich práci vyskytujú najčastejšie.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.