Hľadáte zamestnancov? Vyskúšajte služby agentúr

13. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Hľadáte zamestnancov? Vyskúšajte služby agentúr. Táto forma vyhľadávania a získavania zamestnancov sa realizuje v spolupráci s komerčnými firmami pôsobiacimi na trhu práce.

Hľadáte zamestnancov? Vyskúšajte služby agentúr

Pri dnešnej relatívne vysokej nezamestnanosti by sa mohlo zdať, že nájsť

nového zamestnanca nemôže byť pre organizáciu problém. Zamestnávatelia

majú viacero možností, ako nových zamestnancov vyhľadať a získať.

Môžu využiť inzerciu v klasických médiách alebo na internete, osloviť úrady

práce, skontaktovať sa so školami alebo činnosť zveriť profesionálnej

personálnej agentúre.

Táto forma vyhľadávania a získavania zamestnancov sa realizuje v spolupráci

s komerčnými firmami pôsobiacimi na trhu práce. Ponuka odborných

služieb, ktoré komerčné firmy v oblasti vyhľadávania a získavania zamestnancov

pre svojich klientov – t. j. podniky a organizácie – realizujú, je v súčasnosti

skutočne široká. Pretože ide často o nové, mnohými manažérmi

nevyskúšané služby, uveďme si na tomto mieste aspoň ich základný

rozsah.

Plná verzia vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review