Kolega náš každodenný...

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Najmenej osem hodín denne, päť dní v týždni a často aj viac času trávite za písacím stolom v kruhu kolegov.

This article is paid. Subscribe to access paid