Konkurencia vo firme… ochráňte si svoj revír!

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Ako šéf ste vystavený permanentnej súťaži a konkurenčnému boju. Je tonepríjemný pocit, keď sa ctižiadostivý konkurent vo firme pokúša vytlačiť vás z pozície „najvyššieho pána“ útokmi na vašu oblasť záujmu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.