Kórejskí manažéri: harmónia verzus temperament

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Kórejskí manažéri: harmónia verzus temperament. V posledných rokoch sa naše obchodné vzťahy s Kórejskou republikou (Južná Kórea) rozšírili a mnohí slovenskí manažéri a obchodníci po prvý raz prichádzajú do styku s kórejskými partnermi. Nezriedka pritom podliehajú mylnej domnienke, že Ázijčania v rôznych krajinách majú podobnú kultúru. Ale Kórea nie je rovnaká, ako Čína alebo Japonsko!

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.