Kráľovstvo za správny diár

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Kráľovstvo za správny diár. Organizácia činností je v prvom rade o prioritách. Je zaujímavé, ako rozdiely v psychike dvoch ľudí, týkajúce sa vnímania času, často komplikujú dorozumievanie aj pracovné a mimopracovné vzťahy.

Kráľovstvo za správny diár

Organizácia činností je v prvom rade o prioritách. Je zaujímavé, akorozdiely v psychike dvoch ľudí, týkajúce sa vnímania času, často komplikujúdorozumievanie aj pracovné a mimopracovné vzťahy. Pokúste sa týmtozákonitostiam porozumieť a naučiť sa ich využívať a ovládať.

Čas ako os

Keď sa zamyslíte nad tým, ako ľudia vnímajú tok času, zistíte zaujímavé rozdiely. Mnohí si spomienky na minulosť vybavujú ako fotografie alebo ako film plynúci priamo pred ich očami, akoby bližšie k ľavej ruke. Predstava budúcich udalostí, toho, čo sa ešte nestalo, je umiestnená skôr vpravo.Táto orientácia sa zároveň prejavuje v reči tela, ktorú riadia podvedomé programy – ľudia gestikulujú a dívajú sa smerom, ktorý zodpovedá tomu, že čas vníma mnoho ľudí akoby cestu vedúcu zľava doprava. Chronologické usporiadanie podľa časovej osi im pomôže lepšie zvládať úlohy a problémy.Čas ako bublinaA čo ostatní ľudia? Tí vnímajú čas spravidla ako plynúci zozadu dopredu alebo ako bublinu okolo seba. Majú časté problémy stíhať a dodržiavať termíny. Týmto ľuďom bude trvať dlhšie, kým si zvyknú na predstavu odlišného toku myšlienok – časovej čiary. V konečnom dôsledku im to pomôže prekvapujúco ľahko zvládať veci, z ktorých mali ešte donedávna obavy, a preto ukladali papiere do narastajúcej kopy, márne čakajúcej na spracovanie.

Niektorí manažéri sa idú doslova zblázniť, keď majú vyriešiť niekoľko problémov naraz, pretože si ich nedokážu správne zoradiť a určiť priority. Úlohy, ktoré prichádzajú postupne, plnila rýchlo a bez problémov.

Kľúčové slová : diárové systémy, microstest

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review