Kto je „manažér 21. storočia“?

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Kto je „manažér 21. storočia“? Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou svojej osobnosti prináša na manažérsky post pridanú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď príklad hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťažkých chvíľach manažérskeho chlebíka.

Kto je „manažér 21. storočia“?

Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou svojej osobnosti prináša na manažérsky post pridanú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď príklad hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťažkých chvíľach manažérskeho chlebíka.

Len tí najskúsenejší, len ľudia dis¬ponujúci mravnými hodnotami sú schopní prijať svoju moc s pokorou, pochopiť, že sa nestali nenahradi¬teľnými ani neomylnými, že ne¬môžu všetko, že sú povinní niesť zodpovednosť za všetkých, ktorým budú „šéfovať“.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review