Má u vás kreativita zelenú?

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Má u vás kreativita zelenú? Doterajšie názory na kreatívne vedenie ľudí do určitej miery zanedbávali citovú stránku vzťahu medzi vedúcim a pracovníkom. Pritom mnohí vedúci silne ovplyvňujú práve emocionalitu podriadených a vďaka tomu dokážu meniť firmu a okolitý svet.

Má u vás kreativita zelenú?

Doterajšie názory na kreatívne vedenie ľudí do určitej miery zanedbávali citovú stránku vzťahu medzi vedúcim a pracovníkom. Pritom mnohí vedúci silne ovplyvňujú práve emocionalitu podriadených a vďaka tomu dokážu meniť firmu a okolitý svet. Takémuto vedúcemu hovoríme transformačný vedúci. Pre lepšie pochopenie významu úlohy riadiaceho pracovníka v procese budovania kreatívneho podniku je nevyhnutné uvedomovať si rozdiely medzi transakčným a transformačným vedením.

Transformačné vedenie

Transformačný vedúci sa opiera o veľmi jasnú a emocionálnu predstavu budúceho stavu firmy alebo inštitúcie, ktorá sa nazýva vízia. Dokáže ňou presvedčiť pracovníkov a strhnúť ich k nasledovaniu.

Charizma

Charizma je silný emocionálny vzťah, ktorý dáva vedúcemu neobyčajnú úctu, uznanie, obdiv, lásku

a dôveru. Je to neochvejná viera v správnosť toho, čo vedúci robí , i vo vedúceho samotného. Charizmatickí vedúci svojím správaním dávajú podriadeným príklad, ktorý treba nasledovať.

Transakčné vedenie

Niektorí manažéri využívajú tradičné motivačné prostriedky – odmeňovanie a postihovanie pracovníkov, čo nazývame transakčné vedenie. Spočíva vo vzájomnej transakcii – „ obchode“ medzi vedúcim a pracovníkom, výmene „niečo za niečo“.

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review