Manažment času

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Manažment času. Všetko to, čo robíme, sa spája s tým, že sa to odohráva v čase. Preto môže byť veľmi užitočné naučiť sa správne si usporiadať čas. Tým sa zaoberá odbor zvaný time management, ktorý prešiel a stále prechádza svojím vývojom.

Manažment času

Všetko to, čo robíme, sa spája s tým, že sa to odohráva v čase. Preto môže byť veľmi užitočné naučiť sa správne si usporiadať čas. Tým sa zaoberá odbor zvaný time management, ktorý prešiel a stále prechádza svojím vývojom. Možno vám tento cudzí výraz nie je blízky, avšak sympatická môže byť skutočnosť, že aplikovaním častokrát jednoduchých pravidiel môžete získať navyše aj niekoľko desiatok minút času denne.

ČASOVÁ ANALÝZA

Teraz si urobte malú analýzu toho, ako prichádzate o čas. Odpoveďami zistíte, kto sú vaši najväčší „časožrúti“. Vďaka tomu budete mať príležitosť odstrániť ich a získať čas navyše (možno hodinu alebo aj viac času denne). Do tabuľky na konci článku do adekvátneho stĺpca zakreslite štvorček () k „časožrútom“ spôsobeným okolím. Potom zakreslite krúžok (º) k svojim „časožrútom“. Pri troch najvýznamnejších pôvodcoch svojich časových strát navrhnite, čo by ste chceli namiesto súčasnej situácie.

Zodpovedajte si nasledujúce dve otázky:

1. Čo by som chcel namiesto súčasného stavu?

2. Čo hrozí v prípade, že to bude pokračovať? „Časožrúti“ sú zoradení tak, že sú dobre ovplyvniteľní či odstrániteľní, ak ovplyvníte a upravíte body nachádzajúce sa najmä na vyššej úrovni nad „časožrútmi“, ktorí vás oberajú o čas.

NEVHODNÉ PLÁNOVANIE

Nevhodné plánovanie môžete, podobne ako množstvo iných „časožrútov“, ovplyvniť správnym vyjasnením cieľov, firemnej vízie a tiež – na čo sa mnohokrát zabúda – vyjasnením poslania jednotlivcov a konkretizáciou ich pracovnej náplne.

Kľúčové slová: časová nalýza, rýchločítanie, paretovo pravidlo

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review