nepela

04. 03. 2009 | 3/2009 | Comments [0]

Ing. Stanislav Nepela ukončil vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT, špecializácia Elektronické počítače. Pôsobil vrôznych technických imanažérskych funkciách. Vrokoch 1992 – 2000 vykonával funkciu predsedu predstavenstva aGR v spoločnosti GiTy – Slovensko. Od roku 2001 sa venuje konzultačnej aporadenskej činnosti zameranej na efektívnu implementáciu podnikových stratégií, na definovanie aimplementáciu stratégií IT útvarov, na implementáciu procesného riadenia a na efektívnosť nasadzovania IT riešení. Od roku 2004 pôsobí ako biznis konzultant vspoločnosti S&T Varias. Je držiteľom ITIL Foundation certifikátu

Image gallery


Write review