Osvojte si neformálnu komunikáciu v spoločnosti

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Schopnosť viesť neformálne rozhovory v spoločnosti je tiež neodmysliteľnou súčasťou života manažérov. Napriek tomu, že ide o rozhovor neformálny, rovnako pri ňom platia určité pravidlá.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.