Riešenie konfliktov sa nezaobíde bez počúvania

13. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Riešenie konfliktov sa nezaobíde bez počúvania. V skutočnosti však primerané, efektívne počúvanie nie je také bežné, ako si ľudia myslia.

Riešenie konfliktov sa nezaobíde bez počúvania

Schopnosť byť dobrým poslucháčom sa zvyčajne pokladá za samozrejmú súčasť komunikačných zručností. V skutočnosti však primerané, efektívne počúvanie nie je také bežné, ako si ľudia myslia. Hoci ide o aktivitu, ktorú každý človek vykonáva po celý život, len málokto je schopný zvládnuť ju skutočne dobre.

POČÚVANIE JE NÁROČNÉ

Ľudia sa totiž zvyčajne dokážu len zriedka sústrediť dlhší čas. Pri počúvaní iných bývajú roztržití, všeličo prepočujú fakticky alebo z emocionálnych dôvodov. Nepočujú predovšetkým to, čo ich nezaujíma, alebo to, čo im je nepríjemné. Menej počúvajú ľudí, ktorí sú im nesympatickí.

Mnohí sú dokonca natoľko zaujatí vlastnou osobou a tým, čo chcú v rozhovore povedať, že počúvanie je netrpezlivým čakaním na to, kedy sa konečne dostanú k slovu oni sami.

To však prispieva ku komplikáciám v dorozumení. Ak sa k tomu pridruží názorová nezhoda, súperenie o nejakú výhodu, spor o svoju pravdu alebo iná konfliktná situácia, oheň je hneď na streche.

Plná verzia vpriloženom pdf

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review