Riešite konflikty ako „žralok“ alebo ako „líška“?

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Riešite konflikty ako „žralok“ alebo ako „líška“? Pri riešení konfliktných situácií na pracovisku je nevyhnutné uvedomiť si, aký štýl riešenia konkrétny človek obvykle používa. Ľudia sa pokúšajú zvládať spory rozmanitými spôsobmi. Ako k nim pristupujete vy?

Riešite konflikty ako „žralok“ alebo ako „líška“?Pri riešení konfliktných situácií na pracovisku je nevyhnutné uvedomiť si, aký štýl riešenia konkrétny človek obvykle používa. Ľudia sa pokúšajú zvládať spory rozmanitými spôsobmi. Ako k nim pristupujete vy?

Najčastejšie sa používa model umož­ňujúci pochopenie a porovnanie rôz­nych spôsobov, ktorými sa ľudia usilujú vyrovnať s medziľudskými konfliktmi – je to model, ktorý rozli­šuje päť štýlov zvládania konfliktov.

Korytnačka – únikový štýl

Ľudia, ktorí používajú tento štýl, sa usilujú vyhnúť konfliktom alebo as­poň zostať neutrálni. Pritom sa nedostatočne presadzujú a nie sú ani koope­ratívni. Avšak za určitých okolností môže byť tento štýl vhodný. Napríklad v situáciách, kedy: • má daná záležitosť minimálny ale­bo zanedbateľný význam a nestojí za to strácať čas a energiu s jej rieše­ním, • existuje príliš málo informácií na to, aby sa v danom čase mohol konflikt riešiť uspokojujúcim spôso­bom, • daný jedinec je v pozícii, keď ne­má žiadnu moc dosiahnuť zmenu, • iné osoby môžu daný konflikt vy­riešiť oveľa efektívnejšie.

Kľúčové slová: štýl, riadenie, kompromis

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review