Robte viac s menšou spotrebou zdrojov

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Robte viac s menšou spotrebou zdrojov. Túto výzvu veľmi dobre poznajú všetci manažéri. Dôsledkom tohto trendu sú zamestnanci vyčerpaní a stresovaní.

Robte viac s menšou spotrebou zdrojov

Túto výzvu veľmi dobre poznajú všetci manažéri. Dôsledkom tohto trendu sú

zamestnanci vyčerpaní a stresovaní. Okrem toho výskumy dokazujú, že pre

80 % manažérov sa významne zvýšili nároky, pre 90 % sa príjmy nezvýšili.

Nový prístup k riadeniu ľudí

Stres spôsobuje obmedzovanie finančných rozpočtov, napäté termíny plnenia úloh, rastúce požiadavky zákazníkov a stále väčšie množstvo hodín strávených v kancelárii. Väčšina manažérov

preto neplánuje, že na pracovisku zotrvá desiatky rokov, ako to bolo v minulosti. Zmizla aj nepísaná sociálna zmluva medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Preto manažéri a podnikatelia považujú za svoju hlavnú kompetenčnú schopnosť získať a udržať si všeobecný rozhľad – pre svoju súčasnú i budúcu úspešnosť. Ak to všetko zhrnieme,

výsledok sa rovná konštatovaniu, že práca je dnes omnoho náročnejšia ako kedykoľvek predtým a nie sú žiadne šance, že by sa to mohlo zmeniť. To si vyžaduje nový prístup

k riadeniu a vedeniu ľudí, ktorý umožní dosiahnuť vysoké výkony pri znižovaní preťaženia ľudí.

Energický manažment

Tough manažment (v preklade „silácky“, „hrubý“, energický manažment) je praktický, rozumný, organizovaný spôsob riadenia, zameraný na dosahovanie výsledkov. Ide o rozhodovanie,

pri ktorom dosahujeme porozumenie a angažovanosť podriadených a spolupracovníkov.

Pri tomto spôsobe rozhodovania podriadení vždy vedia, na čom sú, sústredenie všetkých na výsledky je samozrejmé a všadeprítomné, rastie produktivita práce a spokojní sú najmä zákazníci.

Komunikujte zreteľne!

Tough manažment vyžaduje nadbytok komunikácie, ktorá je jasná, stručná, zreteľná, včasná a pravdivá. Overujte si, či ľudia pochopili, čo hovoríte! Efektívna komunikácia vytvára spojenie medzi tými, ktorí formulujú stratégiu, a tými, ktorí ju realizujú.

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review