Rozhodujú prvé sekundy

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Rozhodujú prvé sekundy. Dobré maniere, dokonalé spôsoby správania a korektné vystupovanie sú dnes dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým.

This article is paid. Subscribe to access paid