Sebadôverou k charizme

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Sebadôverou k charizme. Slovo sebaistota vyvoláva v každom z nás odlišné predstavy a myšlienky. Tieto sú obyčajne spojené s obrazom pevnej, silnej a trpezlivej osobnosti, ktorá dokáže bez najmenších problémov riešiť komplikované situácie.

Sebadôverou k charizme

Slovo sebaistota vyvoláva v každom z nás odlišné predstavy a myšlienky.Tieto sú obyčajne spojené s obrazom pevnej, silnej a trpezlivej osobnosti,ktorá dokáže bez najmenších problémov riešiť komplikované situácie. Akozískate dostatočné množstvo sebadôvery ovplyvňujúcej všetky oblasti vášhoživota a pozitívne sa prejavujúcej predovšetkým v ťažkých chvíľach?

Kedy si veríme

V mnohých oblastiach, v ktorých sa cítime isto, v ktorých sa vyznáme, v ktorýchnás nikto nemôže oklamať alebo ku ktorým máme pevnú dôveru, sme sebaistí. A predsa sa vždy nájdu situácie, kde nám chýba pevná zem pod nohami.Sebadôveru strácame najmä v situáciách, keď sa stretneme s niečím novým, keď hrozia komplikácie alebo keď musíme riešiť zložité problémy.V takýchto prípadoch sa môže stať, že práve opak suverenity náhle získa prevahu nad situáciou. Citový chaos zrazu ovláda naše reakcie, nedbáme na sebaisté reakcie. Či ide v tomto prípade o súkromné alebo pracovné situácie, jedným z najdôležitejších faktorov pri ich úspešnom zvládnutí je suverenita.

Kľúčové slová: sebaistota, suverenita, vnútorný pokoj

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review