Sebadôverou k charizme

13. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Sebadôverou k charizme. Ako získate dostatočné množstvo sebadôvery ovplyvňujúcej všetky oblasti vášho života a pozitívne sa prejavujúcej predovšetkým v ťažkých chvíľach?

Sebadôverou k charizme

Slovo sebaistota vyvoláva v každom z nás odlišné predstavy a myšlienky. Tie sú obyčajne spojené s obrazom pevnej, silnej a trpezlivej osobnosti, ktorá dokáže bez najmenších problémov riešiť komplikované situácie. Ako získate dostatočné množstvo sebadôvery ovplyvňujúcej všetky oblasti vášho života a pozitívne sa prejavujúcej predovšetkým v ťažkých chvíľach?

KEDY SI VERÍME

V mnohých oblastiach, v ktorých sa cítime isto, v ktorých sa vyznáme, v ktorých nás nikto nemôže oklamať alebo voči ktorým máme pevnú dôveru, sme sebaistí. A pred sa vždy nájdu situácie, kde nám chýba pevná zem pod nohami. Sebadôveru strácame najmä v situáciách, keď sa stretneme s niečím novým, keď hrozia komplikácie alebo keď musíme riešiť zložité problémy.

V takýchto prípadoch sa môže stať, že prevahu nad situáciou náhle získa práve opak suverenity. Naše reakcie odrazu ovláda citový chaas, nedbáme na sebaisté reakcie. Či ide v tomto prípade o súkromné alebo pracovné situácie, jedným z najdôležitejších faktorov pri ich úspešnom zvládnutí je suverenita.

Plná verzia vpriloženom pdf

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review