Sedem omylov pri vedení pracovného tímu

27. 01. 2007 | 1/2007 | Comments [0]

Odborníci zastávajú názor, že šéfovia a vedúci pracovníci by mali v dnešnej dobe byť akýmsi koučom, ktorý by mal ísť príkladom pri riešení úloh. To platí pre vedenie zamestnancov vo všeobecnosti a pre vysokokvalifikovaných odborníkov je nutnosťou.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.