Top zamestnanci potrebujú voľnosť a prekážky

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Získať do firmy najlepších zamestnancov by malo byť úlohou každéhoschopného šéfa. Keď sa vám podarí niektorých získať, nemyslite si, že ste za vodou.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.