Tréma ako brzda rečníka

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Až 90 percent ľudí máva pred vystupovaním na verejnosti trému. Ide o subjektívny strach z prezentovania svojich schopností pred inými. Okrem pozitívnej trémy pôsobí zvyčajne ako brzda.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.