Zbavte sa trémy v piatich krokoch

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Takmer každý to pozná: tréma, strach pred príhovorom alebo prezentáciou.U niektorých ľudí sa dokonca tréma vystupňuje až do paniky: rýchly tlkotsrdca, prepotené ruky, pocit, že musíte okamžite bežať preč. Zbavte sapostupne trémy pomocou týchto piatich krokov. 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.