Čo robiť, keď sú konflikty medzi oddeleniami?

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Konflikty. Keď medzi vašimi oddeleniami vznikajú konflikty, môžete ako šéf zasiahnuť a v prípade nutnosti proti tomu aj ráznejšie zakročiť.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.