Outsourcing

Business Process Outsourcing podporuje transformačné zmeny v organizácii

BPO jako nástroj pro řešení nových výzev na trhu

Provoz centralni infrastruktury pro systém Mýtného v České republice

Nearshoring - šanca pre Slovensko

Splnené/ nesplnené očakávania od IT outsourcingu

Outsourcing komunikačnej infraštruktúry v Spoločnej zdravotnej poisťovni - prípadová…

Outsourcing - slovenské tabu

Právne aspekty outsourcingu Article requires login

Realita outsourcingu na Slovensku - výsledky internetového prieskumu Paid article

IT Outsourcing nie je strašiak Article requires login

IT Outsourcing: Slovensko versus V4 - IDC Article requires login

IT Outsourcing – mýty a slovenská realita

Právne aspekty outsourcingových zmlúv Article requires login

Outsourcing riadenia pracovísk v papierenskom priemysle

Nearshoring – šanca pre Slovensko

Bestshoring příležitosti mezi dalekým západem a východem

Outtasking - podnikový informačný systém na diaľku

Outsourcing znížil počet tlačiarní na tretinu

Outsourcing v médiách: Nová generácia vysielania.

Strategická evolúcia: globálny prieskum KPMG o dnešnom stave outsourcingu Article requires login

Nová generácia prevádzkových služieb PosAm

Dohľad a vzdialená správa v outsourcingu

Prehľad poskytovateľov outsourcingu na Slovensku v 2007 Article requires login

V čom spočíva čaro Transformational Business Process Outsourcingu? Article requires login

Je outsourcing alternatívou pre štátnu správu? Article requires login

Príklady outsourcingu v štátnej správe Article requires login

Evolúcia v outsourcingu podnikových procesov – od transakčného k strategickému… Article requires login

Outsourcing back-office: cesta k trvalým prínosom Article requires login

Prieskum OUTSOURCING 2007 - očakávania a realita Paid article

Pět trendů, které ovlivňují trh IT outsourcingu v Evropě Paid article

Jak se daří outsourcingu? Paid article

Možnosti outsourcingu vybraných podnikových činností Article requires login

OUTSOURCING 2007 - prieskum časopisu eFOCUS

Outsourcing pre malé a stredné firmy: Segment s veľkou citlivosťou na ceny

Outsourcing - cesta k „win-win“ modelu

Aká je správna cesta k úspešnému zavedeniu outsourcingu IT Article requires login

Outsourcing ERP pre malé a stredné podniky Paid article

Na ceste k vysoko výkonnému outsourcingu Paid article

BPO v Európe: Trh na križovatke Paid article

Outsourcing aplikácií: praktické kroky a postupy Article requires login