Bestshoring příležitosti mezi dalekým západem a východem

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Bestshoring příležitosti mezi dalekým západem a východem. Tento článek je o hledání další cesty a nových příležitostí v oblasti offshore developmentu aplikací Datové Integrace a Business Intelligence (DI&BI).

Bestshoring příležitosti mezi dalekým západem a východem

Tento článek je o hledání další cesty a nových příležitostí v oblasti offshore developmentu aplikací Datové Integrace a Business Intelligence (DI&BI). Téměř všechny významné západní organizace se nacházejí na nějakém stupni přechodu k využívání outsourcingu a offshore vývoje.

Ze světa IT aplikací, DI&BI procházejí procesem hledání využití offshoringu jako poslední. Příčinou je větší potřeba „ongoing” komunikace s konečnými uživateli po celou délku vývojového cyklu, časté změny „za chodu” a náročnost testování. Také podstata DI&BI aplikací není komoditní, ale má naopak charakter „competitive advantage” (konkurenční výhody). Zvláštní důraz se klade na ochranu dat. Proto se po dlouhou dobu řešila otázka snižování nákladů v těchto typech projektů především insourcingem. To se ale mění nástupem velkých konzultačních firem, které agresivně využívají včerejší insourcing DI&BI aplikací na etablování offshore businessu.

Kľúčové slová: nové výzvy, offshore, neduhy, obavy, nearshoring

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review