BPO jako nástroj pro řešení nových výzev na trhu

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Business Process Outsourcing (BPO) je v podstatě nejvyšší forma outsourcingu. Na rozdíl od tradičního a hojně rozšířeného outsourcingu informačních technologií (ITO) se však nejedná o pouhé poskytování lidských kapacit pomáhajících zákazníkovi zabezpečit jeho činnosti související s provozem a rozvojem IT.

BPO jako nástroj pro řešení nových výzev na trhu

Komerční společnosti, které se nacházejí pod rostoucím tlakem konkurenčního prostředí na trhu, si stále intenzivněji uvědomují potřebu neustále hledat jakékoliv nové cesty, jak ušetřit peníze, čas nebo energii, a přitom neoslabit svou obchodní výkonnost. Konvenční způsoby řešení, jako je například optimalizace výroby, dopravy či nasazení účinnějšího informačního systému, se postupem času přesouvají zpozice konkurenční výhody do pozice řešení nutného pro přežití na trhu. Časem je vždy nahradí nová řešení s novými konkurenčními výhodami do té doby, než se i tato nová řešení stanou nutnou existenční podmínkou. Jednou z cest, jak si konkurenční výhodu na trhu udržet dlouhodobě, spočívá v tom, že si část podnikových procesů podnik nechá řídit někým jiným.BPO versus ITO Business Process Outsourcing (BPO) je v podstatě nejvyšší forma outsourcingu. Na rozdíl od tradičního a hojně rozšířeného outsourcingu informačních technologií (ITO) se však nejedná o pouhé poskytování lidských kapacit pomáhajících zákazníkovi zabezpečit jeho činnosti související s provozem a rozvojem IT. Dlouhodobou prioritou obchodních společností je vytvořit si zázemí, které jim umožní soustředit se výhradně na předmět svého podnikání. To vede k tomu, že veškeré nebo alespoň některé podpůrné činnosti, které zatěžují kapacity společnosti a negenerují zisk, předat do rukou externího partnera a nechat jej tyto činnosti kompletně režírovat. Řešením těchto potřeb je právě BPO.

Které činnosti vlastně mohou být outsourcovány. Odpověď je prostá: Všechny. Jediné potenciální omezení spočívá pouze ve schopnostech, či lépe řečeno způsobilosti outsourcingového partnera. Důležitou roli sehrává fakt, že každá firma si přirozeně chrání své know-how, a proto by nikdy neoutsourcovala aktivity, které tvoří samotné jádro jejího působení na trhu. Obvykle jsou proto outsourcovány takové činnosti, které jsou pro chod prakticky všech organizací nezbytné, ale nejsou samotným předmětem podnikání. Správnost tohoto přístupu navíc podtrhuje fakt, že zaškolit poskytovatele těchto služeb do unikátně řešených procesů souvisejících s předmětem podnikání by bylo nadbytečně časově, technicky i ekonomicky náročné a nevedlo by ke kontrahovaným strategickým cílům. Pro outsourcing podnikových procesů jsou typické následující oblasti, které se člení na dvě základní skupiny: * back-office outsourcing (interní podnikové procesy, jako je administrativa, finance a účetnictví, logistika a distribuce, lidské zdroje apod.)

  • front-office outsourcing (procesy spojené se zákazníkem – platební služby, prodej, marketing, zákaznická péče apod.). Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: outsourcing, transformácia, BPO

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review