BPO v Európe: Trh na križovatke

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

BPO v Európe: Trh na križovatke. Podniky pri plánovaní svojho dlhodobého rastu skúmajú svoje portfólio produktov, resp. služieb, aby sa mohli rozhodnúť, na ktoré oblasti svojej činnosti by sa mali zamerať. Zbavenie sa niektorých oblastí činnosti je jednou z možností, ku ktorej podniky neváhajú pristúpiť.

This article is paid. Subscribe to access paid