Dohľad a vzdialená správa v outsourcingu

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Dohľad a vzdialená správa v outsourcingu. Dobre fungujúci informačný systém je pre organizácie samozrejmou nutnosťou. Môže znamenať konkurenčnú výhodu, skutočnosť je ale zväčša taká, že problémový IS predstavuje skôr likvidačnú nevýhodu.  

Dohľad avzdialená správa v outsourcingu

Dobre fungujúci informačný systém je pre organizácie samozrejmou nutnosťou. Môže znamenať konkurenčnú výhodu, skutočnosť je ale zväčša taká, že problémový IS predstavuje skôr likvidačnú nevýhodu. Mnoho organizácií ponúka svoje služby atovary prostredníctvom internetu amnoho spoločností postavilo základ svojej komunikácie sklientmi na kontaktných centrách.

Tieto rozhodnutia sú racionálne, prinášajú úsporu nákladov, dostupnejšie služby, viac informácií na rozhodovanie apod. Na druhej strane vzniká silná požiadavka na spoľahlivosť systémov ačasto ich nepretržitú dostupnosť. Ale nie sú to len klienti, ktorí zvonka pristupujú kpodnikovým systémom, často sú to kmeňoví zamestnanci, ktorých charakter práce vyžaduje mobilitu, prípadne ide omedzinárodné teamy, ktoré pracujú nad jedným IS lokalizovaným vniektorej zkrajín, takej vhodnej pre naershoring, ako je Slovensko. Čím dôležitejší je obsah dát pre fungovanie podnikov ačím závislejšie sú od dostupnosti svojich systémov, tým silnejšie rastú požiadavky na ich zabezpečenie. Všetky tieto prípady vyžadujú teamy špecialistov, zabezpečenie ich permanentného vzdelávania a vzájomnej zastupiteľnosti. Vpraxi to vyzerá tak, podniky zabezpečujú svoje systémy istým podielom práce vlastných zamestnancov aistý podiel činností zabezpečujú prostredníctvom dodávateľských organizácií.

Kľúčové slová: outsourcing, outsourcer, SLA, reporting

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review