Evolúcia v outsourcingu podnikových procesov – od transakčného k strategickému BPO.

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Evolúcia v outsourcingu podnikových procesov – od transakčného k strategickému BPO. Biznis Proces Outsourcing (BPO) v oblasti riadenia financií a účtovníctva, starostlivosti o zákazníka, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, HR a iných biznis procesov sa dramaticky rozvíja. BPO stáva strategickým nástrojom na znižovanie nákladov a zlepšenie produktivity.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.