IT Outsourcing nie je strašiak

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

IT Outsourcing nie je strašiak. Pohľad na faktory, ktoré vedú k úspechu pri realizácii outsourcingových vzťahov ako aj na potenciálne nástrahy a popis rizík týkajúcich sa outsourcingu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.