IT Outsourcing – mýty a slovenská realita

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

IT Outsourcing – mýty a slovenská realita. Cieľom konferencie bolo vyvrátiť mýty o outsourcingu informačných technológií a zhodnotiť stav jeho využívania na Slovensku.

IT Outsourcing – mýty aslovenská realita Viac ako sto predstaviteľov popredných firiem aodborníkov zoblasti informačných technológií sa v druhej polovici septembra stretlo vbratislavskom hoteli Crowne Plaza na konferencii „IT OUTSOURCING 2007 – mýty aslovenská realita“, aby prediskutovali tému, ktorá už niekoľko rokov rezonuje vo svete biznisu. Podujatie, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo na Slovensku, pod odbornou garanciou časopisu eFocus zorganizovali spoločnosti snajväčšími skúsenosťami sIT outsourcingom na Slovensku Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., a Soitron, a. s.

Cieľom konferencie bolo vyvrátiť mýty ooutsourcingu informačných technológií azhodnotiť stav jeho využívania na Slovensku. Prednášatelia ako aj účastníci panelovej diskusie savenovali IT outsourcingu vjeho hlavných oblastiach, ako sú prevádzka IT, infraštruktúra aaplikácie, avšak odzneli aj analytické pohľady spoločností IDC aKPMG, pohľady či upozornenia na legislatívny rámec aprávne aspekty IT outsourcingu. Nechýbali ani prípadové štúdie, poukazujúce na skúsenosti používateľov zo Slovenska aj zo zahraničia.

Kľúčové slová: analýzy, trendy, vízie, outsourcing, prípadové štúdie, nearshoring

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review