Je outsourcing alternatívou pre štátnu správu?

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Je outsourcing alternatívou pre štátnu správu? Potreba strategického obstarávania služieb, tzv. sourcingu je pre šéfov oddelení IT (CIO) jednotlivých organizácií (či už privátnych alebo verejných) v dnešných dňoch ešte oveľa kritickejšia ako kedykoľvek predtým.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.