Možnosti outsourcingu vybraných podnikových činností

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Možnosti outsourcingu vybraných podnikových činností. Ak podnik chce využiť rastový potenciál a zabezpečiť ziskovosť, musí nájsť rovnováhu medzi úžitkom, cenou a nákladmi.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.