Na ceste k vysoko výkonnému outsourcingu

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Na ceste k vysoko výkonnému outsourcingu. Keď sa firma po prvý krát stretne s outsouricngom, počet otázok zvyčajne ďaleko prevyšuje počet odpovedí. Niekoľko takýchto otázok poskytuje stručný prehľad možností a problémov, s ktorými sa tieto firmy môžu stretnúť.

This article is paid. Subscribe to access paid