Nearshoring – šanca pre Slovensko

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Nearshoring – šanca pre Slovensko.Za posledné roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingovych centier. Prečo sú práve tu? V čom je Slovensko atraktívne? Aká je situácia vo svete v oblasti správy IT? Ako sa to dotkne IT oddelení v spoločnostiach na Slovensku? Prečo Slovensko a nearshoring?

Nearshoring – šanca pre SlovenskoZa posledné roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingovych centier. Prečo sú práve tu? V čom je Slovensko atraktívne? Aká je situácia vo svete v oblasti správy IT? Ako sa to dotkne IT oddelení v spoločnostiach na Slovensku? Prečo Slovensko a nearshoring?

Čo je to vlastne nearshoring?

Ešte pred rozvíjaním samotných úvah o podmienkach nearshoringu na Slovensku by bolo dobré vysvetliť niekoľko základných pojmov. Začnime najskôr pojmom outsourcing. Je to realizácia firemného procesu pomocou externých zdrojov respektíve partnera – externého dodávateľa. Koľko firiem na Slovensku využíva outsourcing? Pravdepodobne väčšina, hoci nievždy ide priamo o IT outsourcing. Máloktorá firma má dnes vlastných strážnikov alebo upratovačky. Tieto činnosti zabezpečujú špecializovaní dodávatelia. A to je vlastne pekný prípad outsourcingu.

Čo je multisourcing? Je to pojem, ktorým popisujeme situáciu, kedy sa na realizácii firemného procesu podieľa viacero zdrojov (source), napríklad dvaja externý dodávatelia súčasne, alebo interný a externý dodávateľ súčasne. Ilustrovať to možno na príklade firmy, ktorá spracovanie miezd prenechá externému dodávateľovi. V takom prípade stále musí existovať interný tím, ktorý tejto firme dodá výstupy z evidencie dochádzky zamestnancov. Na správne fungovanie procesu musí fungovať spolupráca interného a externého dodávateľa, ktorí spolu realizujú proces spracovania miezd.

Onshoring alebo onshore outsourcing je pojem popisujúci outsourcing na dodávateľa spravidla v tej istej krajine, dokonca fyzicky vo veľmi blízkej lokalite. Príkladom môže by Volkswagen Bratislava a jeho dodávatelia v technologickom parku Záhorie. Práve malá vzdialenosť je kľúčovým faktorom pri tomto type oursourcingu.

Offshoring je vlastne oursourcing „na veľkú vzdialenosť“. Kľúčovým faktorov v tomto type outsourcingu sa stáva cena služby, často aj na úkor iných parametrov. Napríklad manažovanie vzťahu s takýmto dodávateľom, prípadne riešenie problémov bez možnosti osobného kontaktu sa prinajmenšom komplikuje.

No a nakoniec nearshoring. Je to niečo medzi onshoringom a offshoringom. Vhodne kombinuje nižšiu cenu služieb s ešte stále malou geografickou vzdialenosťou.

Kľúčové slová: nearshoring aSlovensko, scenáre, outsourcing

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review