Nearshoring - šanca pre Slovensko

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Nearshoring - šanca pre Slovensko. Za posledne roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingových centier. Prečo sú práve tu?

Nearshoring – šanca pre Slovensko

Za posledne roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingových centier. Prečo sú práve tu? V čom je Slovensko atraktívne? Aká je situácia na vo svete v oblasti správy IT? Ako sa to dotkne IT oddelení vo spoločnostiach u nás?

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review