Nová generácia prevádzkových služieb PosAm

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Nová generácia prevádzkových služieb PosAm. Začiatkom roku 2007 uviedol PosAm na trh novú generáciu prevádzkových služieb. Outsourcingové riešenia prevzatia starostlivosti o informačný systém zákazníka tak dostali ďalší kvalitatívny roz

Nová generácia prevádzkových služieb PosAmZačiatkom roku 2007 uviedol PosAm na trh novú generáciu prevádzkových služieb. Outsourcingové riešenia prevzatia starostlivosti o informačný systém zákazníka tak dostali ďalší kvalitatívny rozmer. Medzinárodnú štandardizáciu prípravy a dodávky služieb posilnila dôkladná implementácia najlepších praktík podľa ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Zároveň sme do spôsobu ich výberu a nastavenia zaviedli princíp 4D flexibility. 4D flexibilita znamená pre zákazníka väčšiu voľnosť a možnosť veľmi rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky.

Kľúčové slová: ITIL, PosAm outsourcing

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review