Outsourcing aplikácií: praktické kroky a postupy

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Outsourcing aplikácií: praktické kroky a postupy. Keď sa rozhoduje o implementácií aplikácie, mnohí manažéri si predstavujú milióny korún vynaložených na nákup, integráciu do doterajšieho informačného systému podniku, obsluhu prevádzky a ešte aj zaškolenie obsluhy.  Otázka, či outsoursovať alebo nie, je variantou pre nekonečné manažérske témy "make or buy" (urobíme si to sami alebo to odkúpime?).

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.