Outsourcing back-office: cesta k trvalým prínosom

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Outsourcing back-office: cesta k trvalým prínosom. Ako dnešné podniky využívajú outsourcing na riadenie nákladov a zlepšovanie výkonnosti svojho back-officu?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.