Outsourcing ERP pre malé a stredné podniky

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Prieskum. Pri našej konzultačnej praxi nás zaujal viditeľný rozpor medzi publikovanými tvrdeniami renomovaných autorov o výhodách rôznych foriem outsourcingu IS a nevyužívaním výhod outsourcingu IS v praxi. Preto sme sa podujali preskúmať dôvody tohto rozporu v slovenských podmienkach MSP. Podnikateľské subjekty každého zamerania, nezávisle na veľkosti a predmete podnikania, potrebujú pre svoju činnosť informačný systém (IS), spravidla nazývaný podnikový IS, alebo Enterprise Resource Planing (ERP).

This article is paid. Subscribe to access paid