Outsourcing komunikačnej infraštruktúry v Spoločnej zdravotnej poisťovni - prípadová štúdia

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Outsourcing komunikačnej infraštruktúry v Spoločnej zdravotnej poisťovni - prípadová štúdia. Nasadenie centralizovaného informačného systému výrazne zmenilo požiadavky SZP na dátové komunikácie.

Outsourcing komunikačnej infraštruktúry v Spoločnej zdravotnej poisťovni – prípadová štúdiaNasadenie centralizovaného informačného systému výrazne zmenilo požiadavky SZP na dátové komunikácie. Prípadová štúdia Vás oboznámi s analýzou požiadaviek a prejde cez alternatívy možných riešení až k realizovanému scenáru. Niekoľkoročné skúsenosti s outsourcingom komunikačnej infraštruktúry budú analyzované ako z finančnej stránky, tak aj z pohľadu kvality služby a plnenia SLA a ďalšieho rozvoja o hlasovú službu.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review